Architektury rozwiązań używające usługi Azure NetApp Files

Ten artykuł zawiera odwołania do najlepszych rozwiązań, które mogą pomóc w zrozumieniu architektur rozwiązań do korzystania z Azure NetApp Files.

Na poniższym diagramie przedstawiono podsumowanie kategorii architektur rozwiązań, które Azure NetApp Files oferty:

Kategorie architektury rozwiązania

Aplikacje systemu operacyjnego Linux i rozwiązania bazy danych

Ta sekcja zawiera odwołania do rozwiązań dla baz danych i aplikacji systemu operacyjnego Linux.

Oracle

Usługa Machine Learning

Education

Windows Aplikacje i SQL Server rozwiązania

Ta sekcja zawiera odwołania do Windows aplikacji i SQL Server rozwiązań.

Udostępnianie plików i globalne buforowanie plików

SQL Server

SAP na platformie Azure rozwiązań

Ta sekcja zawiera odwołania do SAP na platformie Azure rozwiązań.

Ogólne rozwiązania SAP i SAP Netweaver

SAP HANA

SAP AnyDB

SAP IQ-NLS

Społeczność techniczna sap i wpisy w blogu

Azure VMware Solutions

Rozwiązania infrastruktury pulpitu wirtualnego

Ta sekcja zawiera odwołania do rozwiązań infrastruktury usługi Virtual Desktop.

Azure Virtual Desktop

Citrix

Rozwiązania HPC

Ta sekcja zawiera odwołania do rozwiązań obliczeń o wysokiej wydajności (HPC).

Ogólne HPC

Ropy naftowej i gazów

Automatyzacja projektowania elektronicznego (EDA)

Analiza

Rozwiązania usług platformy Azure

Ta sekcja zawiera rozwiązania dla usług platformy Azure.

Usługi Azure Kubernetes Services i Kubernetes

Usługa Azure Batch