Dokumentacja operatora usługi Azure Stack

Usługa Microsoft Azure Stack to platforma chmury hybrydowej, która umożliwia dostarczanie usług platformy Azure z centrum danych Twojej organizacji. Więcej informacji, sposobu zarządzania infrastrukturą zintegrowane systemy usługi Azure Stack i oferować usługi, korzystając z naszych przewodników Szybki Start i samouczków.

Jeśli jesteś użytkownikiem usługi Azure Stack, który korzysta z usług lub kompilacji aplikacji dla usługi Azure Stack, zobacz nasze dokumentacji użytkownika.

Jeśli jesteś operatorów usługi Azure Stack zainteresowane w usłudze Azure Stack Development Kit (ASDK), wdrożenia z pojedynczym węzłem usługi Azure Stack, który można pobrać i używać bezpłatnie, zobacz nasze dokumentacji ASDK.

Szybki start

Konfigurowanie sprzętu i wdrażania usługi Azure Stack Development Kit.

Samouczki krok po kroku

Dowiedz się, jak dodać usługi do wdrożenia usługi Azure Stack.

  1. Oferowanie maszyn wirtualnych w usłudze Azure Stack
  2. Oferowanie baz danych SQL w usłudze Azure Stack
  3. Tworzenie bazy danych SQL o wysokiej dostępności
  4. Tworzenie baz danych MySQL o wysokiej dostępności
  5. Oferowanie aplikacji Web Apps w usłudze Azure Stack

Bezpłatne szkolenie wideo firmy PluralSight

Informacje ogólne