Dokumentacja operatora usługi Azure Stack

Usługa Microsoft Azure Stack to platforma chmury hybrydowej, która umożliwia dostarczanie usług platformy Azure z centrum danych Twojej organizacji. Dowiedz się, jak wdrożyć usługę Azure Stack i oferować usługi, korzystając przewodników Szybki start i samouczków.

5-minutowe przewodniki Szybki start

Konfigurowanie sprzętu i wdrażanie usługi Azure Stack:

Samouczki krok po kroku

Dowiedz się, jak dodać usługi do wdrożenia usługi Azure Stack:

  1. Włączanie maszyn wirtualnych w usłudze Azure Stack
  2. Włączanie baz danych SQL w usłudze Azure Stack
  3. Włączanie aplikacji internetowych w usłudze Azure Stack

Bezpłatne szkolenie wideo firmy PluralSight

Dokumentacja