Dokumentacja operatora usługi Azure Stack

Usługa Microsoft Azure Stack to platforma chmury hybrydowej, która umożliwia dostarczanie usług platformy Azure z centrum danych Twojej organizacji. Więcej informacji, sposobu zarządzania infrastrukturą systemów zintegrowanego stosu Azure i oferty usług z samouczki i Przewodniki Szybki Start.

Jeśli użytkownik Azure stosu, który korzysta z usług lub tworzy aplikacje stosu Azure, zobacz nasze dokumentacji użytkownika.

Jeśli operator stosu Azure zainteresowane w Azure stosu programowanie Kit (ASDK), wdrożenie jednowęzłowej Azure stosu, który można pobrać i użyć bezpłatnie, zobacz nasze dokumentacji ASDK.

Szybki start

Konfigurowanie sprzętu i wdrażanie Azure stosu Development Kit.

Samouczki krok po kroku

Dowiedz się, jak dodać usługi do wdrożenia usługi Azure stosu.

  1. Maszyny wirtualne na stosie Azure oferuje
  2. Oferują baz danych SQL Azure stosu
  3. Aplikacje sieci Web na stosie Azure oferuje

Bezpłatne szkolenie wideo firmy PluralSight

Informacje ogólne