Dokumentacja usługi Azure Backup

Za pomocą usługi Azure Backup możesz chronić dane serwerów lokalnych, maszyn wirtualnych, zwirtualizowanych obciążeń, serwera SQL, serwera SharePoint i nie tylko. Dowiedz się, jak tworzyć kopie zapasowe danych i przywracać je, zapoznając się z naszymi przewodnikami Szybki start, samouczkami i przykładami.

5-minutowe przewodniki Szybki start

Dowiedz się, jak utworzyć kopię zapasową maszyny wirtualną platformy Azure na platformie Azure.

Samouczki krok po kroku

Dowiedz się, jak tworzyć kopie zapasowe i odzyskiwać maszyny wirtualne w obrębie platformy Azure lub z systemu Windows Server.

  1. Tworzenie kopii zapasowych wielu maszyn wirtualnych platformy Azure
  2. Przywracanie dysku i tworzenie odzyskanej maszyny wirtualnej
  3. Przywracanie plików do maszyny wirtualnej na platformie Azure
  4. Tworzenie kopii zapasowych serwera z systemem Windows na platformie Azure
  5. Odzyskiwanie plików z platformy Azure do systemu Windows Server

Przykłady

Poniższe przykłady ułatwiają ochronę danych na platformie Azure.

Dokumentacja