Struktura wdrażania chmury firmy Microsoft dla platformy Azure

Przewodnik Cloud Adoption Framework to zbiór dokumentacji, wskazówek dotyczących wdrażania, najlepszych rozwiązań oraz narzędzi, oferujący sprawdzone i zalecane przez firmę Microsoft sposoby na przyspieszenie procesu wdrażania chmury.

Oceny

Oceny ułatwiają planowanie przejścia do chmury. Umożliwiają znalezienie różnic między stanem bieżącym i żądanym. Udostępnimy Ci spersonalizowane, wyselekcjonowane rekomendacje, aby pomóc Ci w osiągnięciu żądanego stanu.

Rozwijanie umiejętności dzięki środowisku Microsoft Learn

Dowiedz się więcej na temat platformy Azure i przewodnika Cloud Adoption Framework, korzystając z następujących modułów w witrynie Microsoft Learn.

Uzyskaj pomoc techniczną

Jeśli napotkasz przeszkody na drodze do wdrożenia chmury, zasoby przygotowane specjalnie przez firmę Microsoft pomogą Ci ruszyć dalej.

FastTrack for Azure

Uzyskaj pomoc od inżynierów firmy Microsoft

Program migracji i modernizacji platformy Azure

Uzyskaj pomoc w migracji obciążeń do chmury

Znajdź partnera

Znajdź partnera, który pomoże Ci rozpocząć pracę

See why the Cloud Adoption Framework is right for your business. https://aka.ms/adopt