Dokumentacja usług Azure Cognitive Services

Dowiedz się, jak wbudować w swoje aplikacje, witryny i boty inteligentne algorytmy umożliwiające dostrzeganie, słyszenie, wypowiadanie i interpretowanie potrzeb użytkowników naturalnymi metodami komunikacji. Samouczki, przewodniki Szybki start, dokumentacja interfejsu API i przykłady przedstawiają, jak to zrobić.

Interfejsy API usług Cognitive Services

Wprowadzenie

5-minutowe przewodniki Szybki start

Samouczki krok po kroku