Dokumentacja usług Azure Cognitive Services

Dowiedz się, jak wbudować w swoje aplikacje, witryny i boty inteligentne oraz obsługiwane algorytmy umożliwiające dostrzeganie, słyszenie, wypowiadanie i interpretowanie potrzeb użytkowników.

Obraz

Rozpoznawaj, identyfikuj, podpisuj, indeksuj i moderuj swoje zdjęcia, klipy wideo i zawartość elektronicznego pisma odręcznego.

Język

Umożliwiaj aplikacjom przetwarzanie języka naturalnego za pomocą wbudowanych skryptów, ocenianie tonacji i uczenie się rozpoznawania potrzeb użytkowników.

Mowa

Konwertuj mowę na tekst i tekst na naturalnie brzmiącą mowę. Tłumacz jeden język na inny oraz włącz weryfikację i rozpoznawanie osoby mówiącej.

Decyzja

Twórz aplikacje wyświetlające rekomendacje pozwalające skuteczniej podejmować lepsze decyzje.

Wyszukiwanie

Dodawaj interfejsy API wyszukiwania Bing do aplikacji i wykorzystuj możliwości przeczesywania miliardów stron internetowych, obrazów, wideo i wiadomości za pomocą jednego wywołania interfejsu API.

Kontenery usługi Cognitive Service

Obsługa kontenerów w usługach Azure Cognitive Services umożliwia deweloperom używanie tych samych zaawansowanych interfejsów API dostępnych na platformie Azure oraz zapewnia elastyczność w zakresie wdrażania i hostowania usług dostępnych z kontenerami platformy Docker.

Usługi Cognitive Services dla danych big data

Usługi Cognitive Services dla danych big data umożliwiają deweloperom używanie usług Cognitive Services w bazach danych w celu stosowania inteligentnych algorytmów do dużych zbiorów danych