Dokumentacja usług Azure Cognitive Services

Dowiedz się, jak wbudować w swoje aplikacje, witryny i boty inteligentne oraz obsługiwane algorytmy umożliwiające dostrzeganie, słyszenie, wypowiadanie i interpretowanie potrzeb użytkowników.

Obraz

Rozpoznawaj, identyfikuj, podpisuj, indeksuj i moderuj swoje zdjęcia, klipy wideo i zawartość elektronicznego pisma odręcznego.

Język

Umożliwiaj aplikacjom przetwarzanie języka naturalnego za pomocą wbudowanych skryptów, ocenianie tonacji i uczenie się rozpoznawania potrzeb użytkowników.

Mowa

Konwertuj mowę na tekst i tekst na naturalnie brzmiącą mowę. Tłumacz jeden język na inny oraz włącz weryfikację i rozpoznawanie osoby mówiącej.

Decyzja

Twórz aplikacje wyświetlające rekomendacje pozwalające skuteczniej podejmować lepsze decyzje.

Kontenery usługi Cognitive Service

Obsługa kontenerów w usługach Azure Cognitive Services umożliwia deweloperom używanie tych samych zaawansowanych interfejsów API dostępnych na platformie Azure oraz zapewnia elastyczność w zakresie wdrażania i hostowania usług dostępnych z kontenerami platformy Docker.