Dokumentacja usługi Custom Vision

Usługa Custom Vision umożliwia tworzenie, wdrażanie i ulepszanie własnych klasyfikatorów obrazów. Klasyfikator obrazów to usługa sztucznej inteligencji, która stosuje etykiety (reprezentujące klasy) do obrazów na podstawie ich cech wizualnych.