Dokumentacja usługi Speech Services

Można jej używać z zestawem SDK mowy interfejsem API REST.

Wprowadzenie

Zestaw SDK mowy (informacje o wersji) umożliwia dodawanie do aplikacji następujących funkcji (i nie tylko):

5-minutowe przewodniki Szybki start

Dowiedz się, jak pobrać i zainstalować zestaw SDK oraz używać go, wybierając link ze strzałką .
Wszystkie linki ze strzałkami domyślnie prowadzą do przewodnika Szybki start dotyczącego zamiany mowy na tekst. Można w nim wybrać inne przewodniki Szybki start (jeśli są dostępne), takie jak dotyczący zamiany tekstu na mowę lub asystenta wirtualnego opracowanego przede wszystkim z myślą o obsłudze głosowej.

column 2column 3column 4column 5column 6column 7column 8column 9column 10column 11column 12column 13
Windows 10 (x64)
Windows 10 (x86)
Windows UWP (ARM32/64)
Linux (x64)
Linux (x86)
Android (ARM32/64)
Android (x86/x64)
iOS (ARM64)
macOS (x64)
Zestaw SDK urządzeń (ARM32)
Przeglądarka
REST

Samouczki krok po kroku

Dowiedz się, jak programować aplikacje przy użyciu usługi Speech Service:

Przykłady

Znajdź przykłady dotyczące usługi Speech Service w serwisie GitHub:

Dokumentacja