Dokumentacja usługi Azure Container Registry

Usługa Azure Container Registry umożliwia kompilowanie i przechowywanie obrazów wdrożeń kontenerów dowolnego typu oraz zarządzanie nimi. Dowiedz się, jak używać usługi Azure Container Registry, korzystając z tych przewodników Szybki start, samouczków i przykładów.

5-minutowe przewodniki Szybki start

Dowiedz się, jak wdrożyć usługę Azure Container Registry.

Samouczki krok po kroku

Dowiedz się z tych samouczków, jak używać usługi Azure Container Registry.

Rozwijanie umiejętności dzięki środowisku Microsoft Learn

Więcej interakcyjnych zasobów szkoleniowych...

Dokumentacja