Funkcje tablicy (Azure Cosmos DB)Array functions (Azure Cosmos DB)

DOTYCZY: interfejs API SQL

Funkcje Array umożliwiają wykonywanie operacji na tablicach w Azure Cosmos DB.The array functions let you perform operations on arrays in Azure Cosmos DB.

FunkcjeFunctions

Następujące funkcje skalarne wykonują operacje na wartości wejściowej tablicy i zwracają wartości liczbowe, logiczne lub tablicowe:The following scalar functions perform an operation on an array input value and return numeric, boolean or array value:

Następne krokiNext steps