COT (Azure Cosmos DB)

DOTYCZY: interfejs API SQL

Zwraca trygonometryczny cotangens określonego kąta w radianach w określonym wyrażeniu liczbowym.

Składnia

COT(<numeric_expr>)  

Argumenty

numeric_expr
Jest wyrażeniem liczbowym.

Typy zwracane

Zwraca wyrażenie liczbowe.

Przykłady

Poniższy przykład oblicza COT określony kąt.

SELECT COT(124.1332) AS cot  

Tutaj znajduje się zestaw wyników.

[{"cot": -0.040311998371148884}]  

Uwagi

Ta funkcja systemowa nie będzie korzystać z indeksu.

Następne kroki