STRINGEQUALS (Azure Cosmos DB)

DOTYCZY: INTERFEJS API SQL

Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy pierwsze wyrażenie ciągu pasuje do drugiego.

Składnia

STRINGEQUALS(<str_expr1>, <str_expr2> [, <bool_expr>]) 

Argumenty

str_expr1
Jest pierwszym wyrażeniem ciągu do porównania.

str_expr2
Jest drugim wyrażeniem ciągu do porównania.

bool_expr Opcjonalna wartość ignorowania przypadku. W przypadku ustawienia wartości true wartość StringEquals spowoduje wyszukiwanie bez uwzględniania liter. W przypadku nieokreślonego parametru ta wartość ma wartość false.

Zwracane typy

Zwraca wyrażenie logiczne.

Przykłady

Poniższy przykład sprawdza, czy "abc" pasuje do "abc", a jeśli "abc" pasuje do "ABC".

SELECT STRINGEQUALS("abc", "abc", false) AS c1, STRINGEQUALS("abc", "ABC", false) AS c2, STRINGEQUALS("abc", "ABC", true) AS c3

Tutaj znajduje się zestaw wyników.

[
  {
    "c1": true,
    "c2": false,
    "c3": true
  }
]

Uwagi

Dowiedz się, jak ta funkcja systemowa ciągów używa indeksu.

Następne kroki