Wyświetlanie i pobieranie dokumentów podatkowych dla faktury za korzystanie z platformy Azure

Jeśli masz dostęp do faktur w witrynie Azure Portal, możesz pobrać dokumenty podatkowe dla swojej faktury za korzystanie z platformy Azure. Dostęp do faktur mają tylko niektóre role, na przykład Administrator konta. Jeśli masz umowę klienta firmy Microsoft, musisz być właścicielem, współautorem, czytelnikiem lub menedżerem faktur dla profilu rozliczeniowego, aby móc pobierać faktury i dokumenty podatkowe. Jeśli masz umowę partnerską firmy Microsoft, musisz mieć rolę Administrator globalny lub Agent administratora w organizacji partnera. Sprawdź typ konta rozliczeniowego, aby zobaczyć, jakie uprawnienia są potrzebne do pobrania dokumentów podatkowych.

Wyświetlanie i pobieranie dokumentów podatkowych

 1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal.
 2. Wyszukaj pozycję Zarządzanie kosztami i rozliczenia.
 3. W zależności od praw dostępu może być konieczne wybranie konta rozliczeniowego lub profilu rozliczeniowego.
 4. W menu po lewej stronie wybierz pozycję Faktury w obszarze Rozliczenia.
 5. W siatce faktur znajdź wiersz faktury odpowiadającej dokumentowi podatkowemu do pobrania.
 6. Kliknij ikonę pobierania lub symbol wielokropka (...) na końcu wiersza.
 7. W menu pobierania wybierz pozycję Dokument podatkowy. W zależności od kraju/regionu Twojego profilu rozliczeniowego może być widocznych kilka dokumentów podatkowych dla każdej faktury.

Sprawdzanie typu konta rozliczeniowego

 1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal.

 2. Wyszukaj pozycję Zarządzanie kosztami i rozliczenia.

  Zrzut ekranu przedstawiający wyszukiwanie narzędzia Cost Management + Billing w witrynie Azure Portal.

 3. Jeśli masz dostęp tylko do jednego zakresu rozliczeniowego, wybierz pozycję Właściwości po lewej stronie.

  Zrzut ekranu przedstawiający umowę klienta firmy Microsoft na stronie właściwości

  Typ konta rozliczeniowego na stronie właściwości określa typ konta. Może to być program Microsoft Online Service, umowa Enterprise Agreement, umowa klienta firmy Microsoft lub umowa partnerska firmy Microsoft. Aby dowiedzieć się więcej na temat typów kont rozliczeniowych, zobacz Wyświetlanie kont rozliczeniowych w witrynie Azure Portal.

 4. Jeśli masz dostęp do wielu zakresów rozliczeniowych, sprawdź typ w kolumnie Typ konta rozliczeniowego.

  Zrzut ekranu przedstawiający umowę klienta firmy Microsoft na stronie listy kont rozliczeniowych

Następne kroki