Dokumentacja dotycząca rozwiązania Azure Cost Management

Azure Cost Management to rozwiązanie do zarządzania kosztami, które ułatwia monitorowanie i kontrolowanie wydatków na platformę Azure oraz optymalizowanie wykorzystania zasobów. Z naszych przewodników Szybki start i samouczków dowiesz się, jak analizować koszty, tworzyć budżety i zarządzać nimi, eksportować dane, a także zapoznawać się z zaleceniami i wdrażać je.

5-minutowe przewodniki Szybki start

Dowiedz się, jak rozpocząć pracę z usługą Azure Cost Management w celu analizowania kosztów swojej organizacji.

Samouczki krok po kroku

Dowiedz się, jak za pomocą usługi Cost Management tworzyć budżety, eksportować dane, a także zapoznawać się z zaleceniami i wdrażać je.

  1. Tworzenie budżetów i zarządzanie nimi
  2. Eksportowanie danych
  3. Zapoznawanie się z zaleceniami dotyczącymi optymalizacji i ich wdrażanie

Rozwijanie umiejętności dzięki środowisku Microsoft Learn

Więcej interakcyjnych zasobów szkoleniowych...