Dokumentacja usługi Data Lake Store

Dowiedz się, jak przy użyciu usługi Data Lake Store utworzyć zgodne z usługą Hadoop repozytorium o ogromnej skali na potrzeby przeprowadzania analiz danych o dowolnym rozmiarze, typie i szybkości wprowadzania. W samouczkach, dokumentacji interfejsu API i innych dokumentach pokazano, jak skonfigurować repozytorium usługi Data Lake na potrzeby analiz operacyjnych i poznawczych, oraz jak nim zarządzać i uzyskiwać do niego dostęp.


Dokumentacja