Dokumentacja usługi Azure Data Share (wersja zapoznawcza)

Usługa Azure Data Share (wersja zapoznawcza) to bezpieczna usługa do udostępniania danych organizacjom zewnętrznym.