Dokumentacja usługi Azure Databricks

Poznaj usługę Azure Databricks — platformę analiz opartą na usłudze Apache Spark, która oferuje konfigurację jednym kliknięciem, usprawnione przepływy pracy oraz interakcyjny obszar roboczy do współpracy między analitykami danych, inżynierami i analitykami biznesowymi.

Informacje o usłudze Azure Databricks

Omówienie

Pojęcie

Odwołanie

Learn