Równoległe dostrajanie hiperparametrów za pomocą biblioteki scikit-learn i MLflow

W tym notesie pokazano, jak używać funkcji Hyperopt do równoległości obliczeń dostrajania hiperparametrów. Używa SparkTrials klasy do automatycznego dystrybuowania obliczeń między procesami roboczymi klastra. Ilustruje to również zautomatyzowane śledzenie MLflow przebiegów funkcji Hyperopt, dzięki czemu można zapisać wyniki na później.

Równoległe dostrajanie hiperparametrów za pomocą zautomatyzowanego notesu śledzenia MLflow

Pobierz notes

Po wykonaniu akcji w ostatniej komórce w notesie powinien zostać wyświetlony interfejs użytkownika platformy MLflow:

Hyperopt MLflow demo