Błąd podczas importowania OneHotEncoderEstimator

Problem

Notes został zmigrowany z programu Databricks Runtime 6.4 dla programu Machine Learning lub poniższego do Databricks Runtime 7.3 dla Machine Learning lub więcej.

Próbujesz zaimportować i OneHotEncoderEstimator pojawia się błąd importu.

ImportError: cannot import name 'OneHotEncoderEstimator' from 'pyspark.ml.feature' (/databricks/spark/python/pyspark/ml/feature.py)

Przyczyna

OneHotEncoderEstimator Nazwa została zmieniona na OneHotEncoder w Apache Spark 3.0.

Rozwiązanie

Odwołania w OneHotEncoderEstimator notesie należy zastąpić . OneHotEncoder

Na przykład poniższy przykładowy kod zwraca błąd importu w Databricks Runtime 7.3 dla Machine Learning lub więcej:

from pyspark.ml.feature import OneHotEncoderEstimator

Poniższy przykładowy kod działa poprawnie w Databricks Runtime 7.3 dla Machine Learning lub więcej:

from pyspark.ml.feature import OneHotEncoder