Uzyskiwanie dostępu do notesów, których właścicielem jest usunięty użytkownik

Po usunięciu użytkownika z Azure Databricks w obszarze roboczym zostanie utworzony specjalny folder kopii zapasowej. Ten folder kopii zapasowej zawiera całą zawartość usuniętego użytkownika.

Image showing example backup users

Foldery kopii zapasowych są wyświetlane w obszarze roboczym jako -backup-#.

Uwaga

Tylko administrator może uzyskać dostęp do folderu kopii zapasowej.

Aby uzyskać dostęp do folderu kopii zapasowej:

  1. Zaloguj się Azure Databricks jako administrator.
  2. Wybierz pozycję Obszar roboczy na pasku bocznym.
  3. Wybierz pozycję Użytkownicy.
  4. Wybierz folder kopii zapasowej.

Folder kopii zapasowej można usunąć, gdy nie będzie już potrzebny.