Błąd w instrukcji SQL: AnalysisException: Table or view not found

Problem

Podczas próby wykonywania zapytania w tabeli lub widoku występuje ten błąd:

AnalysisException:Table or view not found when trying to query a global temp view

Przyczyna

Zazwyczaj tworzy się widoki globalne, aby można było uzyskiwać do nich dostęp z różnych sesji i być aktywne temp do momentu zakończenia aplikacji. Widok globalny można utworzyć temp za pomocą następującej instrukcji:

df.createOrReplaceGlobalTempView("<global-view-name>")

Oto df . DataFrame Innym sposobem utworzenia widoku jest:

CREATE GLOBAL TEMP VIEW <global-view-name>

Wszystkie globalne widoki tymczasowe są powiązane z tymczasową bazą danych o nazwie global_temp . Jeśli odpytujesz globalną tabelę lub widok bez jawnego wspomniano o bazie global_temp danych, wystąpi błąd.

Rozwiązanie

Zawsze używaj kwalifikowanej nazwy tabeli z bazą danych, aby pomyślnie odpytować global_temp dane widoku globalnego.

Na przykład:

%sql
select * from global_temp.<global-view-name>;