Set

SET [-v]
SET property_key[=property_value]

Ustaw właściwość, zwróć wartość istniejącej właściwości lub listę wszystkich istniejących właściwości. Jeśli dla istniejącego klucza właściwości zostanie podana wartość, stara wartość zostanie zastąpiona.

-v

Wyprowadz znaczenie istniejących właściwości.

property_key

Ustaw lub zwróć wartość poszczególnych właściwości.