Funkcja current_timezone

Zwraca lokalną strefę czasową bieżącej sesji.

Składnia

current_timezone()

Argumenty

Ta funkcja nie przyjmuje argumentów.

Zwraca

CIĄG.

Przykłady

> SELECT current_timezone();
 Asia/Shanghai