Funkcja date_add

Zwraca datę po numDaysstartDate .

Składnia

date_add(startDate, numDays)

Argumenty

  • startDate: wyrażenie DATE.
  • numDays: wyrażenie INTEGER.

Zwraca

DATA.

Jeśli numDays wartość jest abs(num_days) ujemna, są odejmowane od startDate .

Jeśli data wyniku przepełni zakres dat, funkcja zgłasza błąd.

Przykłady

> SELECT date_add('2016-07-30', 1);
 2016-07-31