Funkcja date_sub

Zwraca datę przed numDays . startDate

Składnia

date_sub(startDate, numDays)

Argumenty

  • startDate: wyrażenie DATE.
  • numDays: wyrażenie INTEGER.

Zwraca

DATA.

Jeśli numDays jest ujemna abs(num_days) są dodawane do startDate .

Jeśli data wyniku przepełni zakres dat, funkcja zgłasza błąd.

Przykłady

> SELECT date_sub('2016-07-30', 1);
 2016-07-29