last aggregate, funkcja

Zwraca ostatnią wartość expr dla grupy wierszy.

Składnia

last(expr [, ignoreNull] ) [FILTER ( WHERE cond ) ] [ IGNORE NULLS | RESPECT NULLS ]

Argumenty

  • expr: wyrażenie dowolnego typu.
  • ignoreNull: opcjonalny literał logiczny z wartością domyślną false. Wartość domyślna dla ignoreNull jest false.
  • cond: opcjonalne wyrażenie logiczne filtrujące wiersze używane do agregacji.
  • IGNORE NULLS lub RESPECT NULLS : gdy jest używana wartość lub jest IGNORE NULLSignoreNulltrueexpr dowolną wartością o wartości NULL, jest ignorowana. Wartość domyślna to RESPECT NULLS.

Zwraca

Typ wyniku odpowiada expr .

Funkcja jest synonimem dla funkcji last_value agregowania.

Ta funkcja nie jest deterministyczna.

Przykłady

> SELECT last(col) FROM VALUES (10), (5), (20) AS tab(col);
 20
> SELECT last(col) FROM VALUES (10), (5), (NULL) AS tab(col);
 NULL
> SELECT last(col) IGNORE NULLS FROM VALUES (10), (5), (NULL) AS tab(col);
 5