<= (lt eq sign) , operator

Zwraca true wartość , jeśli wartość jest mniejsza lub równa wartości , lub w inny expr1expr2false sposób.

Składnia

expr1 <= expr2

Argumenty

  • expr1: wyrażenie dowolnego porównywalnego typu.
  • expr2: wyrażenie, które ma najmniej wspólny typ z expr1 .

Zwraca

WARTOŚĆ LOGICZNA.

Przykłady

> SELECT 2 <= 2;
 true
> SELECT 1.0 <= '1';
 true
> SELECT to_date('2009-07-30 04:17:52') <= to_date('2009-07-30 04:17:52');
 true
> SELECT to_date('2009-07-30 04:17:52') <= to_date('2009-08-01 04:17:52');
 true
> SELECT 1 <= NULL;
 NULL