Funkcja next_day

Zwraca pierwszą datę, która jest późniejsza niż expr i nosi nazwę w . dayOfWeek

Składnia

next_day(expr, dayOfWeek)

Argumenty

  • expr: wyrażenie DATE.
  • dayOfWeek: wyrażenie STRING identyfikujące dzień tygodnia.

Zwraca

DATA.

DayOfWeek musi mieć jedną z następujących wartości (bez uwzględniania liter):

  • 'SU', 'SUN', 'SUNDAY'
  • 'MO', 'MON', 'MONDAY'
  • 'TU', 'TUE', 'TUESDAY'
  • 'WE', 'WED', 'WEDNESDAY'
  • 'TH', 'THU', 'THURSDAY'
  • 'FR', 'FRI', 'FRIDAY'
  • 'SA', 'SAT', 'SATURDAY'

Uwaga

Jeśli element spark.sql.ansi.enabled ma wartość , funkcja zwraca wartość zamiast błędu NULL źle sformułowanych wartości dayOfWeek .

Przykłady

> SELECT next_day('2015-01-14', 'TU');
 2015-01-20