Funkcja nvl

Zwraca expr2 wartość , jeśli wartość to , lub w inny expr1NULLexpr1 sposób.

Składnia

nvl(expr1, expr2)

Argumenty

  • expr1: wyrażenie dowolnego typu.
  • expr2: wyrażenie, które ma najmniej wspólny typ z expr1 .

Zwraca

Typ wyniku jest najczęstszą typem argumentów.

Ta funkcja jest synonimem dla coalesce(expr1, expr2) .

Przykłady

> SELECT nvl(NULL, 2);
 2
> SELECT nvl(3, 2);
 3