Funkcja power

Wywołuje expr1 potęgę . expr2

Składnia

power(expr1, expr2)

Argumenty

  • expr1: wyrażenie, które oblicza wartość liczbową.
  • expr2: wyrażenie, które oblicza wartość liczbową.

Zwraca

A DOUBLE.

Ta funkcja jest synonimem funkcji pow.

Przykłady

> SELECT pow(2, 3);
8.0