Funkcja sinh

Zwraca sinus hiperboliczny liczby expr.

Składnia

sinh(expr)

Argumenty

  • expr: wyrażenie, które oblicza wartość liczbową.

Zwraca

A DOUBLE.

Przykłady

> SELECT sinh(0);
 0.0