Funkcja sqrt

Zwraca pierwiastek kwadratowy liczby expr.

Składnia

sqrt(expr)

Argumenty

  • expr: wyrażenie, które daje w wyniku wartość liczbową.

Zwraca

PODWÓJNA.

Jeśli expr jest ujemny wynik to NaN.

Przykłady

> SELECT sqrt(4);
 2.0