Funkcja timestamp_micros

Tworzy mikrosekundy znacznika czasu expr od czasu UTC.

Składnia

timestamp_micros(expr)

Argumenty

  • expr: całkowite wyrażenie liczbowe określające mikrosekundy.

Zwraca

ZNACZNIK CZASU.

Przykłady

> SELECT timestamp_micros(1230219000123123);
 2008-12-25 07:30:00.123123