Funkcja unix_date

Zwraca liczbę dni od 1970-01-01.

Składnia

unix_date(expr)

Argumenty

  • expr: Wyrażenie DATE.

Zwraca

Całkowitą.

Przykłady

> SELECT unix_date(DATE('1970-01-02'));
 1