Funkcja unix_micros

Zwraca liczbę mikrosekund od 1970-01-01 00:00:00 UTC .

Składnia

unix_micros(expr)

Argumenty

  • expr: wyrażenie znacznika czasu.

Zwraca

A BIGINT.

Przykłady

> SELECT unix_micros(TIMESTAMP('1970-01-01 00:00:01Z'));
 1000000