var_samp aggregate, funkcja

Zwraca wariancję próbki obliczoną na podstawie wartości grupy.

Składnia

var_samp ( [ALL | DISTINCT] expr ) [FILTER ( WHERE cond ) ]

Argumenty

  • expr: wyrażenie, które oblicza wartość liczbową.
  • cond: opcjonalne wyrażenie logiczne filtrujące wiersze używane do agregacji.

Zwraca

A DOUBLE.

Jeśli DISTINCT określono wartość , funkcja działa tylko na unikatowym zestawie expr wartości.

Ta funkcja jest synonimem funkcji agregowania wariancji.

Przykłady

> SELECT var_samp(col) FROM VALUES (1), (2), (3), (3) AS tab(col);
 0.9166666666666666
> SELECT var_samp(DISTINCT col) FROM VALUES (1), (2), (3), (3) AS tab(col);
 1.0