Funkcja xpath_long

Zwraca wartość BIGINT z dokumentu XML.

Składnia

xpath_long(xml, xpath)

Argumenty

  • xml: wyrażenie CIĄGU XML.
  • xpath: wyrażenie STRING, które jest dobrze uformowaną wartością XPath.

Zwraca

A BIGINT.

Wynik wynosi zero, jeśli nie zostanie znalezione dopasowanie lub zostanie znalezione dopasowanie, ale wartość jest nieliczbowa.

Funkcja zgłasza błąd, jeśli xml lub xpath są źle sformułowane.

Przykłady

> SELECT xpath_long('<a><b>1</b><b>2</b></a>', 'sum(a/b)');
 3