ALTER GROUP

Zmienia grupę, dodając lub porzucając użytkowników i grupy jako członków.

Uwaga

Dostępne w Databricks Runtime 8.3 od 15 czerwca aktualizacji konserwacji.

Składnia

ALTER GROUP group_name { ADD | DROP } { GROUP | USER } principal [, ...]

Parametry

  • group_name

    Nazwa grupy, która ma zostać zmieniona.

  • Główny

    Lista podmiotów zabezpieczeń do dodawania lub drop

Przykłady

-- Creates a group named `group1` containing a user `user1`.
CREATE GROUP group1 WITH USER user1;

-- Alters the group and add `user1_group` as a member.
ALTER GROUP group1 ADD GROUP user1_group;

-- Alters the group and drops `user1` as a member.
ALTER GROUP group1 DROP USER user1;