GRANT

Przyznaje uprawnienia dozabezpieczanego obiektu dla podmiotu zabezpieczeń.

Uwaga

Modyfikowanie dostępu do samples wykazu nie jest obsługiwane. Ten wykaz jest dostępny dla wszystkich obszarów roboczych, ale jest tylko do odczytu.

Składnia

GRANT privilege_types ON securable_object TO principal

privilege_types
 { ALL PRIVILEGES |
  privilege_type [, ...] }

Parametry

 • typy uprawnień

  Pozwala to zidentyfikować co najmniej jedno uprawnienie, które ma zostać principal przyznane.

  • ALL PRIVILEGES

   Przyznaj wszystkie uprawnienia mające zastosowanie securable_object do .

  • typ uprawnień

   Określone uprawnienie, które ma zostać przyznane w securabel_object odniesieniu do . principal

 • securable_object

  Obiekt, na którym uprawnienia są przyznawane podmiotowi zabezpieczeń.

 • Główny

  Użytkownik lub grupa, której przyznano uprawnienia.

Przykłady

> GRANT CREATE ON DATABASE <database-name> TO `alf@melmak.et`

> GRANT ALL PRIVILEGES ON TABLE forecasts TO finance

> GRANT SELECT ON TABLE sample_data TO USERS;