array_distinctfunction (Databricks SQL)

Usuwa zduplikowane wartości z arrayelementu .

Składnia

array_distinct(array)

Argumenty

  • array: wyrażenie ARRAY.

Zwraca

Funkcja zwraca tablicę tego samego typu co argument wejściowy, w którym usunięto wszystkie zduplikowane wartości.

Przykłady

> SELECT array_distinct(array(1, 2, 3, NULL, 3));
 [1,2,3,NULL]