*Operator (znak gwiazdki) (databricks SQL)

Zwracany multiplier jest pomnożony przez multiplicand .

Składnia

multiplier * multiplicand

Argumenty

  • multiplier: wyrażenie liczbowe lub wyrażenie INTERVAL.
  • multiplicand: wyrażenie liczbowe lub wyrażenie INTERVAL.

Zwraca

  • Jeśli wartości multiplier i multiplicand są dziesiętne, wynikiem jest DECIMAL.
  • Jeśli multiplier lub multiplicand jest interwałem, wynik jest tego samego typu.
  • We wszystkich innych przypadkach wynikiem jest double.

Nie można określić interwału dla obu argumentów.

Jeśli wartość multiplier lub jest multiplicand 0, operator zwraca wartość 0.

Jeśli wynik mnożenia znajduje się poza powiązaną wartością typu wyniku, zostanie podniesiony błąd.

Przykłady

> SELECT 3 * 2;
 6

> SELECT 2L * 2L;
 4L

> SELECT INTERVAL '3' YEAR * 3;
 9-0