coalescefunction (Databricks SQL)

Zwraca pierwszy argument inny niż null.

Składnia

coalesce(expr1 [, ...] )

Argumenty

  • exprN: dowolne wyrażenie, które ma najmniej wspólny typ we wszystkich wyrażeniach exprN.

Zwraca

Typ wyniku jest najmniej typowym typem argumentów.

Musi istnieć co najmniej jeden argument. W przeciwieństwie do zwykłych funkcji, w których wszystkie argumenty są oceniane przed wywołaniem funkcji, coalesce ocenia argumenty od lewej do prawej do momentu znalezienia wartości innej niż null. Jeśli wszystkie argumenty to NULL, wynikiem jest NULL.

Przykłady

> SELECT coalesce(NULL, 1, NULL);
 1
>  SELECT coalesce(NULL, 5 / 0);
 Division by zero

> SELECT coalesce(2, 5 / 0);
 2