inlinefunkcja generatora wartości tabeli (databricks SQL)

Eksploduje tablicę struktur w tabeli.

Składnia

inline(expr)

Argumenty

  • expr: wyrażenie ARRAY.

Zwraca

Zestaw wierszy składający się z innych wyrażeń na liście select i pól struktur.

Jeśli expr parametr ma wartość NULL, nie są generowane żadne wiersze.

W tekście można umieścić tylko na liście wyboru lub w WIDOKU LATERAL. Podczas umieszczania funkcji na liście select nie musi istnieć żadna inna funkcja generatora na tej samej liście wyboru.

Kolumny utworzone w tekście mają domyślnie nazwę "col1", "col2" itp., ale mogą być aliasowane przy użyciu krotki aliasu, takiej jak AS (myCol1, myCol2).

Przykłady

> SELECT inline(array(struct(1, 'a'), struct(2, 'b'))), 'Spark SQL';
 1  a Spark SQL
 2  b Spark SQL