inline_outerfunkcja generatora wartości tabeli (databricks SQL)

Eksploduje tablicę struktur w tabeli z OUTER semantykami.

Składnia

inline_outer(expr)

Argumenty

  • expr: wyrażenie ARRAY.

Zwraca

Zestaw wierszy składający się z innych wyrażeń na liście wyboru i polach struktur.

Jeśli expr ma wartość NULL lub tablica jest pusta, zostanie wygenerowany pojedynczy wiersz z wartościami null dla atrybutów.

W tekście można umieścić tylko na liście wyboru lub w WIDOKU LATERAL. Podczas umieszczania funkcji na liście wyboru nie musi istnieć żadna inna funkcja generatora na tej samej liście wyboru.

Kolumny utworzone przez inline_outer są domyślnie nazywane "col1", "col2" itp., ale mogą być aliasowane przy użyciu krotki aliasu, na przykład AS (myCol1, myCol2).

Przykłady

> SELECT inline_outer(array(struct(1, 'a'), struct(2, 'b')));
 1  a
 2  b