instrfunction (Databricks SQL)

Zwraca indeks (oparty na 1) pierwszego wystąpienia w substr . str

Składnia

instr(str, substr)

Argumenty

  • str: wyrażenie STRING.
  • substr: wyrażenie STRING.

Zwraca

A BIGINT.

Jeśli substr nie można odnaleźć, funkcja zwraca wartość 0.

Przykłady

> SELECT instr('SparkSQL', 'SQL');
 6
> SELECT instr('SparkSQL', 'R');
 0