nvl2function (Databricks SQL)

Zwraca expr2 wartość , jeśli wartość jest inna niż , lub w inny expr1NULLexpr3 sposób.

Składnia

nvl2(expr1, expr2, expr3)

Argumenty

  • expr1: wyrażenie dowolnego typu.
  • expr2: wyrażenie dowolnego typu.
  • expr3: wyrażenie, które ma najmniej wspólny typ z wyrażeniem expr2 .

Zwraca

Wynik jest najmniej powszechnym typem expr2 i expr3 .

Ta funkcja jest synonimem dla CASE WHEN expr1 IS NOT NULL expr2 ELSE expr3 END .

Przykłady

> SELECT nvl2(NULL, 2, 1);
 1
> SELECT nvl2('spark', 2, 1);
 2