truncfunction (Databricks SQL)

Zwraca datę z częścią daty obciętą do jednostki określonej przez model fmtformatu .

Składnia

trunc(expr, fmt)

Argumenty

  • expr: Wyrażenie DATE.
  • fmt: Wyrażenie STRING określające sposób obcinania.

Zwraca

DATA.

fmt musi być jednym z (bez uwzględniania wielkości liter):

  • 'YEAR', 'YYYY''YY' — obcinanie do pierwszej daty roku, w których przypada data.
    • 'QUARTER' - obcinanie do pierwszej daty kwartału, w których przypada data.
    • 'MONTH', 'MM''MON' — obcinanie do pierwszej daty miesiąca, w których przypada data.
    • 'WEEK' - obcinanie do poniedziałku tygodnia, w których przypada data.

Przykłady

> SELECT trunc('2019-08-04', 'week');
 2019-07-29
> SELECT trunc('2019-08-04', 'quarter');
 2019-07-01
> SELECT trunc('2009-02-12', 'MM');
 2009-02-01
> SELECT trunc('2015-10-27', 'YEAR');
 2015-01-01