zip_withfunction (Databricks SQL)

Scala tablice w expr1 elementach i expr2, w jedną tablicę przy użyciu polecenia func.

Składnia

zip_with(expr1, expr2, func)

Argumenty

  • expr1: wyrażenie ARRAY.
  • expr2: wyrażenie ARRAY.
  • func: funkcja lambda, która przyjmuje dwa parametry.

Zwraca

Tablica wyniku funkcji lambda.

Jeśli jedna tablica jest krótsza, wartości null są dołączane na końcu, aby dopasować długość dłuższej tablicy przed zastosowaniem .func

Przykłady

> SELECT zip_with(array(1, 2, 3), array('a', 'b', 'c'), (x, y) -> (y, x));
 [{a, 1}, {b, 2}, {c, 3}]
> SELECT zip_with(array(1, 2), array(3, 4), (x, y) -> x + y);
 [4,6]
> SELECT zip_with(array('a', 'b', 'c'), array('d', 'e', 'f'), (x, y) -> concat(x, y));
 [ad , be, cf]