Identyfikatory (SQL usługi Databricks)

Identyfikator to ciąg służący do identyfikowania obiektu, takiego jak tabela, widok, schemat lub kolumna. Usługa Databricks SQL zawiera zwykłe identyfikatory i identyfikatory rozdzielane, które są ujęte w backticks. Wszystkie identyfikatory są bez uwzględniania wielkości liter.

Składnia

Zwykłe identyfikatory

{ letter | digit | '_' } [ ... ]

Identyfikatory rozdzielane

`c [ ... ]`

Parametry

  • litera: Dowolna litera od A-Z lub a-z.
  • cyfra: dowolna liczba z zakresu od 0 do 9.
  • c: dowolny znak z zestawu znaków. Służy ` do ucieczki znaków specjalnych (na przykład `.`).

Przykłady

-- This CREATE TABLE fails because of the illegal identifier name a.b
CREATE TABLE test (a.b int);
no viable alternative at input 'CREATE TABLE test (a.'(line 1, pos 20)

-- This CREATE TABLE works
CREATE TABLE test (`a.b` int);

-- This CREATE TABLE fails because the special character ` is not escaped
CREATE TABLE test1 (`a`b` int);
no viable alternative at input 'CREATE TABLE test (`a`b`'(line 1, pos 23)

-- This CREATE TABLE works
CREATE TABLE test (`a``b` int);