CREATE TABLE (databricks SQL)

Definiuje tabelę w istniejącym schemacie.

Aby utworzyć tabelę do różnych celów, można użyć dowolnej z trzech różnych metod:

 • CREATE TABLE [USING]

  Użyj tej składni, jeśli nowa tabela będzie następująca:

  • Na podstawie podanej definicji kolumny.
  • Pochodzące z danych w istniejącej lokalizacji magazynu.
  • Pochodzi z zapytania.
 • CREATE TABLE LIKE

  Korzystając z tej składni, utworzysz nową tabelę na podstawie definicji, ale nie danych innej tabeli.

 • TWORZENIE KLONOWANIA TABELI

  Aby osiągnąć dwa główne cele, można użyć klonowania tabeli dla tabel usługi Delta Lake:

  • Utwórz kompletną, niezależną kopię tabeli, w tym jej definicję i dane w określonej wersji. Jest to nazywane .DEEP CLONE
  • Utwórz kopię definicji tabeli, która odwołuje się do magazynu oryginalnej tabeli dla danych początkowych w określonej wersji. Aktualizacje w źródle lub nowej tabeli nie będą mieć wpływu na drugą. Jednak nowa tabela zależy od istnienia i definicji kolumny tabeli źródłowej.