Azure DevOps dokumentacji

Współpraca nad tworzeniem oprogramowania za pośrednictwem kontroli źródła, śledzenia pracy oraz ciągłej integracji i ciągłego dostarczania, zarówno lokalnie, jak i w chmurze.

Usługi dodatkowe

Konfigurowanie & zasobów